Admin ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Billion System Platform
แพลตฟอร์ม "สร้างรายได้อัจฉริยะ" แบบ Work from anywhere
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Billion System Platform
แพลตฟอร์ม "สร้างรายได้อัจฉริยะ" แบบ Work from Home

Ume Plus Group
คือ งานที่เราทำเสร็จแล้ว... หยุดทำได้
แต่รายได้ของเราจาก Ume Plus Group

หยุดไม่ได้!
Ume Plus Group
คือ งานที่เราทำเสร็จแล้ว... หยุดทำได้
แต่รายได้ของเราจาก Ume Plus Group

หยุดไม่ได้!
Why  network?
โจทย์ชีวิต
     หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่กำลังเผชิญสถานการณ์ลำบาก ต้องตกงาน ถูกลดเงินเดือน รายได้ลดลง ขายของได้น้อยลง หมุนเงินไม่ทัน ในขณะที่รายจ่ายยังเท่าเดิม รวมถึงอาจจะมีรายการที่ต้องจ่ายอย่างปฏิเสธไม่ได้เพิ่มเข้ามาอีก (รายจ่ายฉุกเฉิน) ถ้าเกิดสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างนี้ วิธีแก้ปัญหาทำได้ 2 แบบ คือ

     1. ลดรายจ่าย : โดยการทำ "บัญชีรายจ่าย" เพื่อตัดรายการจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป จะได้สมดุลกับรายรับที่เข้ามา แต่คุณต้องไม่ลืมว่า "รายจ่ายฉุกเฉิน" พร้อมที่จะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้
     2. เพิ่มรายได้ : โดยการหาอะไรทำเพิ่มเพื่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่าย! ถามว่า...แล้วคุณต้องทำธุรกิจอะไรล่ะ? ถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น! แล้วคุณต้องใช้เครื่องมืออะไรล่ะ? ถึงจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินและเวลา!
ถ้าคุณเลือกได้...
คุณจะเลือกลงทุนกับธุรกิจแบบไหน?
แผนการสร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลา
     การหารายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเสริมรายได้หลักนั้น ทำได้ไม่ยาก แต่การสร้างรายได้ที่นำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและเวลานั้น ทำได้ไม่ง่าย เพราะมีรายละเอียดหลายประการที่คุณต้องทำความเข้าใจ ทั้งเรื่องของการลงทุน และขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจ ทีนี้...ถ้าคุณถามตัวเองว่าต้องการรายได้ 100,000 บาท/เดือน จะต้องลงทุนประมาณเท่าไหร่ และลงทุนกับธุรกิจอะไรดี? ซึ่งคำตอบก็มีให้เลือกมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น

     * ธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ : ใช้เงินลงทุนประมาณ 15-30 ล้านบาท สร้างห้องให้เช่า ตึก 3-5 ชั้น = 20 ห้อง (ค่าเช่าห้องละ 5,000 บาท/เดือน)
     * ธุรกิจ เล่นหุ้น : ใช้เงินลงทุน 20 ล้านบาท ซื้อ 200,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท (เงินปันผลหุ้นละ 5 บาท/ปี)
     * ธุรกิจ แฟรนไชส์ : ใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท เปิด 2-3 สาขา ๆ ละ 3-5 ล้านบาท (กำไร 40,000 บาท/สาขา/เดือน)
     * ธุรกิจ เงินฝากธนาคาร : ใช้เงินลงทุน 120 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี (ได้รับดอกเบี้ยปีละ 1.2 ล้านบาท = 100,000 บาท/เดือน)
     * ธุรกิจ UME Plus Group : ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,300 - 40,000 บาท แบ่งเวลาว่างมาเรียนรู้ธุรกิจและลงมือทำ รายได้เกิดจากเครือข่ายผู้บริโภค (ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด และเป็นผลตอบแทนที่นำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและเวลา หรือที่เรียกว่า Passive Income)
ความเสี่ยงของการมีรายได้
     การมีรายได้ทางเดียว อาจทำให้คุณต้องแบกรับความเสี่ยงสูงในหลายๆ ด้าน หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน รายได้หลักหายไป เท่ากับบีบให้ท่านเข้าสู่วิกฤตการเงิน และจะส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของคุณในทันที ความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ :

     1. ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ : หากคุณอาศัยรายได้จากแหล่งเดียว เมื่อเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ทำให้แหล่งรายได้นี้สูญหาย เช่น การตกงาน หรือธุรกิจล้มละลาย คุณจะไม่มีรายได้สำรองในการดูแลชีวิตประจำวัน
     2. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ : สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่คุณทำอยู่ จะทำให้รายได้ของคุณมีความไม่แน่นอนและอาจลดลง
     3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจทำให้บางอาชีพหรือธุรกิจบางประเภทล้าสมัย และส่งผลให้แหล่งรายได้ของคุณได้รับผลกระทบ
     4. ความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ : หากคุณไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ การขาดรายได้จะทำให้คุณมีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

     การลดความเสี่ยงจากการมีรายได้ช่องทางเดียว สามารถทำได้โดยการสร้างแหล่งรายได้ให้มีมากกว่าหนึ่งช่องทาง และการลงทุนกับธุรกิจ UME Plus Group ถือว่าเป็นการใช้เงินลงทุนที่น้อยที่สุด เสี่ยงน้อยที่สุด บวกกับการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ และการออมเงินสำรองไว้จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ถ้าคุณเลือกได้...
คุณจะเลือกเป็นเจ้าของเครือข่ายตัวเองใน UME Plus Group
หรือ คุณจะเลือกเป็นเครือข่ายของธุรกิจอื่นที่ไม่เคยได้รับผลตอบแทน!
Why  UME  Plus  Group?
นี่คือ...โอกาสทองทางธุรกิจของผู้ที่ต้องการ
พลิกชีวิต  กับ  UME Plus Group
     การเริ่มต้นธุรกิจ ยูมี พลัส กรุ๊ป อย่างถูกต้องทั้งแนวคิด และการลงมือทำ นับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างองค์กรธุรกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างรายได้ และความสำเร็จที่สวยงาม มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
     1. คู่มือนักธุรกิจ : สื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานที่ท่านต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและนำเสนอโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้อื่น
     2. ความประทับใจในผลิตภัณฑ์ : คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อหาความประทับใจในคุณภาพ โดยการเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์
     3. ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ : การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการทำธุรกิจเครือข่าย MLM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสประสบความสำเร็จจนถึงจุดสูงสุด
     เราจะสร้างชื่อ สร้างแบรนด์ สร้างความเชื่อมั่น ให้เป็นธุรกิจเครือข่ายของคนไทยที่รู้จักกว้างขวาง เติบโต และก้าวไกล สู่ความสำเร็จระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจเครือข่าย เพื่อให้ทุกท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริง บริษัทฯ จะสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองนักธุรกิจ ตลอดจนผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ทั้งนี้ เราจะเติบโตและก้าวสู่เป้าหมาย สู่ความสำเร็จ และความสุขร่วมกัน
     เพื่อให้ความฝันของนักธุรกิจ ยูมี พลัส กรุ๊ป มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง บริษัทฯ ของให้คำมั่นว่า ยูมี พลัส กรุ๊ป...
     * จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นหนึ่ง ให้การบริการอย่างใกล้ชิด
     * จะมอบของขวัญล้ำค่าให้กับธุรกิจของเรา ด้วยการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
     * จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องด้วยการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโดยทีมวิจัยมืออาชีพอย่างไม่หยุดยั้ง
     * บริษัทฯ จะอยู่เคียงข้างและดำเนินธุรกิจ โดยมีความฝันของนักธุรกิจของเราเป็นแรงบันดาลใจ และจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน จนถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จ
Why  Billion  System?
Work from Anywhere
with the Billion system
แพลตฟอร์ม "สร้างรายได้อัจฉริยะ"
แบบ Work from Anywhere
     Billion system คือ เว็บไซต์ขยายองค์กรธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เพื่อนนักธุรกิจเครือข่ายได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือขยายองค์กรธุรกิจของตัวเอง โดยการทำงานในรูปแบบ Work from Anywhere เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคกับบริษัท UME Plus Group
     เราก่อตั้ง Billion system แพลตฟอร์ม "สร้างรายได้อัจฉริยะ" แบบ Work from Anywhere นี้ขึ้นมา เพราะเราเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เพื่อนนักธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคยุคใหม่ สามารถเริ่มต้นสร้างองค์กรธุรกิจของตัวเองให้เติบโตแบบก้าวกระโดดจน Passive Income ได้ไม่ยาก
     Billion System เกิดจากการนำ 3 โมเดลธุรกิจขนาดใหญ่มาผนวกเข้าด้วยกัน ได้แก่ Multi Level Marketing + E-Commerce Marketing + Affiliate Marketing จนเกิดเป็น (Billion System แพลตฟอร์มอัจฉริยะ 3 in 1) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างองค์กรธุรกิจเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนน้อยมากๆ โดยเริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่ 2,500 ถึง 40,000 บาทเท่านั้น (ยอดเงินลงทุนบวกลบอยู่ที่ตัวของแพคเกจและราคาสินค้า) เป็นการเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งทางรายได้ที่มั่นคง ซึ่งสามารถ Passive Income ได้อย่างแท้จริง

     เราใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ซึ่งคุณและทุกๆ คนในองค์กรของคุณสามารถเริ่มต้นการทำงานหรือทำธุรกรรมทุกอย่างได้บนอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่ เช่น มือถือ, แท็บเลต, ไอแพด, โน็ตบุ๊ค หรือ คอมพิวเตอร์พีซี โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนๆ หรือพบปะกับใคร เป็นการลดต้นทุน ประหยัดเวลา และที่สำคัญคุณไม่ต้องทำงานบนความฝืนใจตนเอง และสร้างความอึดอัดใจให้แก่ผู้อื่น โดยการโทรไปตื๊อ ง้อ ขอขาย แต่คุณใช้ Social Media Platform (ช่องทางบนโลกออนไลน์) เป็นสื่อกลางในการบอกเล่า แชร์เรื่องราวความประทับใจในผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ และนำเสนอโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นการทำงานบนความสุขที่คุณและทุกๆ คนในองค์กรของคุณสามารถออกแบบการทำงานได้ตาม Life Style ของตนเอง
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในองค์กรธุรกิจเครือข่ายของคุณ
เราจะพัฒนา Billion System ต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง!
Register
สมัครสมาชิก ฟรี!
 * ซื้อสินค้าครบ 50 คะแนน (รับรหัสและคีย์สายงานได้เลย!)
 * สะสมคะแนนจาก 50 ถึง 300 (รับตำแหน่ง Bronze และขอรับเว็บไซต์ Billion System เพื่อใช้ขยายสายงานได้เลย!)
 * ซื้อสินค้าครบ 300 คะแนนในบิลเดียว (รับตำแหน่ง Bronze และขอรับเว็บไซต์ Billion System ได้ทันที!)
สิ่งที่คุณได้รับจากการสมัครเป็น Bronze ขึ้นไป
 * ผลิตภัณฑ์ตามแพคเกจที่คุณเลือก
 * รายได้ตามแผนธุรกิจ UME Plus Group
 * เว็บไซต์ขยายองค์กรธุรกิจ ฟรี (Billion System)
 * สิทธิ์เข้ารับการอบรมใน Ume System
สนใจธุรกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์
สมัครสมาชิก ฟรี!
คุณสมบัติของผู้ขอรับเว็บไซต์ Billion System
 * คุณต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ Billion System นี้เท่านั้น
 * คุณต้องมีตำแหน่งขั้นต่ำเป็น Bronze
 * ทีมงานของคุณที่มีตำแหน่ง Bronze สามารถขอรับเว็บไซต์ได้ทุกคนแบบ 100%
Billion System
Billion System คือ เว็บไซต์ขยายองค์กรธุรกิจเครือข่าย MLM เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของนักธุรกิจ UME Plus ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้สนใจเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท UME Plus
สนใจธุรกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์
คุณ Admin
รหัสนักธุรกิจ : 0000000000
เบอร์โทร : 0000000000
Line ID : ABCDEFG
ส่งข้อความถึงเรา

 
ติดตามเราบน Facebook
แชร์  
สถิติเว็บไซต์ : 3709
Copyright 2024 © All Rights Reserved
Powered by Billionsystem.com (BS24)